Šta su tocila?

Istorijat tocila

Prvobitna proizvodnja brusnih kamenova-tocila koja su se klesala od tvrdog kamena zrnaste strukture, datira još od prvih potreba obrade metalnog oružja. Sa razvojem metalurgije i pojavom prvih primitivnih brusilica, javlja se i potreba za sve većim količinama tocila. Kako su se teško tesanjem iz kamena proizvodila i obrađivala ova tocila, počelo se sa izradom tocila od peska – prirodnog korunda, zapečenim vezivom od gline. Limitirajući faktor da se prirodni korund nalazio samo u sitnim granulacijama, pospešio je razvoj prvih veštačkih brusnih zrna. Razvoj metalurgije i industrije kao i pojava sve većeg broja novih materijala, a pre svega vrsta čelika, povlači za sobom i razvoj brusne indstrije. Danas se proizodi više vrsta veziva i brusnih zrna, koja upotrebljena u tocilima bruse najrazličitije materijale – čelike, raznih osobina, specifičnosti, tvrdoća i čvrstoća.

Naziv “TOCILO“

Naziv “tocilo“ za brusni alat je jedna od retkih srpskih reči u tehnici, a da nije uzeta ili izvedena od strane reči. S obzirom na tu činjenicu naša firma uporno nastoji da se naziv “tocilo“ za ovu vrstu brusnog alata zove svojim izvornim imenom.

Najčešće na stranim jezicima tocila nazivaju “brusnim točkovima“ (engleski “grinding wheels“, nemački “schleifscheiben“). Kod nas u Srbiji često se za tocila upotrebljava ime “brusna ploča“, što je prevod od strane reči, prvo na slovenački (“brusilna plošča“), a zatim na srpski jezik-brusna ploča. S obzirom da u Srbiji postoji izvorna reč za ovu vrstu brusnog alata, nepotrebno je koristiti stranučre . U našem narodu još uvek je u upotrebi reč “oto iti“ (naoštriti-izbrusiti) nož ili sekiru, kao nekada sablje u davna viteška vremena.

Da se izvorno ime „tocilo“ ne izgubi iz upotrebe i zameni nazivom brusnom pločom, naša firma uporno nastoji za upotrebom reči “tocilo“ tako da je čak i u nazivu firme upotrebila reč “tocilo“.

Štampa / Print Štampa / Print